Šolski sklad

Cilj vzgoje in izobraževanja je poleg pridobivanja kakovostnega znanja tudi spodbujanje odgovornosti, ustvarjalnosti in nadarjenosti ter razvijanju sposobnosti samostojnega učenja. V ta namen se naši učenci udeležujejo tekmovanj na občinski, regijski in državni ravni, ki jih izvaja šola, včasih pa se jih udeležijo v bolj oddaljenih krajih. Občasno so udeleženi tudi v mednarodnih projektih. Pri takšni organizaciji je potrebno pokriti stroške materiala, prevoza in stroške nagrad tekmovalcev.

Našim učencem bi želeli ponuditi tudi nadstandardne dejavnosti (delavnice z zunanjimi strokovnjaki in strokovne oglede izven šole). Prav tako, bi zbrani denar namenili socialno šibkim za pomoč pri plačilu šole v naravi.

Predloge za izrabo sredstev lahko podajo tudi starši, učenci, člani upravnega odbora šolskega sklada in svetovalna služba.

Vsega zgoraj navedenega pa šola brez Vaše dragocene pomoči ne bi mogla izvesti. Kljub težkim časom Vas vljudno naprošamo, da v naš šolski sklad prispevate vsoto, ki je po vaših zmožnostih najbolj primerna. Menimo, da bi bilo 5 EUR na učenca dovolj, da izvedemo vsaj nekatere od naštetih dejavnosti. Zato Vas bomo v mesecu oktobru pozvali z dopisom. Prispevke lahko nakažete na:

     Ime sklada: Šolski sklad Osnovne šole dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini

     Številka računa šole : 01250-6030656119

     Namen: za šolski sklad

V kolikor potrebujete pomoč pri vplačitvi v šolski sklad imate je tu vzorec UJP položnice. Popravite le šolsko leto.

Šolski sklad bomo obogatili tudi z zbiranjem prostovoljnih prispevkov na Božičnem bazarju. V decembru vam bodo na voljo izdelki, ki jih bodo učenci izdelali v sklopu projektnega tedna, novoletne voščilnice in različna novoletna okrasja, ki jih bodo izdelali naši učenci. Ob koncu šolskega leta bomo ob zaključni prireditvi organizirali srečelov, zato Vas vabimo, da v ta namen, po lastni presoji, prispevate kaj primernega. 

Strokovni delavci in učenci se vam prisrčno zahvaljujemo za kakršnokoli pomoč.

Upravni odbor šolskega sklada

Pravila šolskega sklada

(Skupno 351 obiskov, današnjih obiskov 2)