Projekti

BRANJE ZA ZNANJE IN BRANJE ZA ZABAVO

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z dejavnostmi za izboljšanje bralne pismenosti, pri čemer bosta prioriteti:

  • povečati interes za branje in
  • povečati razumevanje prebranega.

Spodbujali in motivirali bomo učence, da bodo brali več in kvalitetneje, s ciljem razvijanja trajne motivacije za branje. Slednja namreč pripomore k izboljšanju veščine branja, ki je temelj vsakršnega učenja ter vpliva na uspešnost učencev skozi vsa leta šolanja. S sodobnimi pristopi si bomo prizadevali ne le za razvoj bralnih sposobnosti in branja z razumevanjem, temveč bomo spodbujali tudi uživanje ob branju raznoterih besedil.

RAZMIŠLJAJ GLOBALNO – DELUJ LOKALNO!”

Globalno državljanstvo, globalna odgovornost, kritično in kreativno razmišljanje, izbiranje okolju in ljudem prijaznega in zdravega življenjskega stila, preseganje vzorcev in iskanje rešitev onkraj okvirjev, povezanost in prepletenost vsega in vseh… Pomembno je, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja.

  1. S programom bomo razvijali različne vrste pismenosti (naravoslovna, matematična, jezikoslovna, digitalna) in pismenosti na področju trajnostnega razvoja, s katerimi želimo učence usposobiti, da bodo kritično presojali, vrednotili, oblikovali stališča in odgovorno ravnali pri odkrivanju narave in reševanju problemov.
  2. Izboljševali bomo funkcionalno pismenost na različnih področjih z aktivnostmi medpredmetnega povezovanja, ustvarjalnicami in raziskovalnimi nalogami. V okviru madpredmetnega povezovanja bomo pri posameznih urah pouka vključevali drugega učitelja v jeziku. Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi interaktivnega timskega poučevanja italijanščine kot jezika okolja.
  3. V pouk vnašali telesno dejavnost, ki ima pozitiven vpliv na zdravje, na razvoj možganov, ter s tem posledično na izboljšanje osnovnih kompetenc, kot so boljše pomnjenje, koncentracija in spomin.

TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH
S projektom Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in osnovnih šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.
Izvajali bomo različne aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti, ki spodbujajo hojo, kolesarjenje in druge trajnostne prihode v šolo.

RASTEM S KNJIGO

Tudi v letošnjem šolskem letu se bo naša šola vključila v nacionalnem projektu za spodbujanje bralne kulture »Rastem s knjigo«. Cilji projekta so spodbujanje dostopnosti do kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature, promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic, motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe v založniške programe za mladino, povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. Učenci 7. razredov bodo imeli kulturni dan v okviru omenjenega projekta, ko si bodo ogledali mladinski oddelek Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru in kjer jim bodo sodelavci iz splošne knjižnice pripravili program s predstavitvijo knjižnice, knjižnično informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige in knjige same. V okviru kulturnega dne bodo obiskali tudi  knjigarno in antikvariat, kjer bodo ob različnih dejavnostih spoznavali pot knjige od avtorja do antikvariata. Več bo znano kasneje.

 LIKOVNO DELO MESECA

Vsak mesec bomo izbrali eno likovno delo, ki jo bomo potem razstavili v za to namenjeni vitrini na šolskem hodniku. Izbrano delo izstopa po določenih elementih od ostalih likovnih del, hkrati pa izpolnjuje tudi ostala merila, ki opredeljujejo kvalitetno otroško likovno delo. Izbrano delo ne more biti starejše od treh mesecev.

 CICI VESELA ŠOLA

Cici Vesela šola je vzgojno-izobraževalna rubrika revij Cicido in Ciciban. Mesečno obravnava zanimive, premišljene izbrane teme. Širi znanje na področju kulturne oziroma estetske vzgoje, socialnega učenja, športa, družboslovja, naravoslovja, tehnike …

Prispevki so napisani jasno, zabavno in poljudno, spremljajo pa jih nazorne ilustracije in fotografije. Vsebine pripravljajo strokovnjaki, zato so metodično prilagojene učencem prvega triletja. Ob tem učenci na nevsiljiv način bogatijo besedišče in pridobivajo nove informacije različnih predmetnih področij.

V sklopu Cici Vesele šole so objavljene skrbno premišljene igrive didaktične naloge za razvijanje številskih in prostorskih predstav, razvrščanja, logičnega mišljenja …  tako lahko pri pouku in urah dodatnega pouka učenci poglabljajo znanja ob določenem tematskem sklopu ali iščejo odgovore na nerazjasnjena vprašanja. Pogosto so teme povezane tudi z vsebinami spoznavanja okolja na razredni stopnji in nekakšna nadgradnja le-teh.

ZNAM VEČ Z LILI IN BINETOM

Medpredmetno zasnovana zbirka nalog Znam več – Lili in Bine je odlična nadgradnja kateregakoli učnega kompleta za osnovne šole. V družbi simpatične čebelice Lili in trota Bineta otroci spoznavajo različne strategije reševanja zanimivih, zahtevnejših nalog in problemov ter razvijajo sposobnost logičnega mišljenja. Naloge so premišljeno izbrane in povezujejo področja matematike, slovenščine in spoznavanja okolja. Z vadnico Znam več – Lili in Bine lahko vsak učenec nadgradi in utrdi svoje znanje ter se pripravi na šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom. Gradivo za pripravo in udeležbo na šolskem tekmovanju sta vadnici z dodatnimi vajami Znam več, Lili in Bine 1, 2 in 3. Vsi udeleženci prejmejo priznanje za sodelovanje in majhno presenečenje.

BRALNO TEKMOVANJE BERIMO Z ROVKO ČRKOLOVKO

Učenci 5. in 6. razreda bodo sodelovali na bralnem tekmovanju, ki ga pripravlja Osrednja knjižnica Srečka Vilharja iz Kopra. S tem tekmovanjem želimo med sodelujočimi mladimi bralci spodbujati prostočasno branje in opravljanje bralne značke tudi z zunanjo motivacijo, kot je nagrada. V okviru tekmovanja bodo med seboj tekmovali oddelki različnih šol, za čim boljši rezultat pa si bodo prizadevali ne le posamezniki, temveč celotna oddelčna skupnost. Več bo znano kasneje.

(Skupno 595 obiskov, današnjih obiskov 1)