Sodelovanje z Društvom inovativnosti Ankaran

V sodelovanju z Društvom inovativnosti Ankaran in sofinanciranjem MOK smo tudi letos izvedli projekt Čistilna akcija in Teden mobilnosti. MOK nam je finančno pomagala tudi pri nakupu lesenih igrač, didaktičnih pripomočkov in materiala za ustvarjanje.
Čistilno akcijo 2021 smo prilagodili razmeram v času Covida-19, pri tem pa poskrbeli predvsem za varnost udeležencev, medsebojno razdaljo, zato smo se s šolo dogovorili, da bodo na čistilni akciji sodelovali samo učenci šole, in sicer po razredih, da se učenci iz različnih razredov ne bodo mešali. Vseeno smo želeli pomagati otrokom, da se bodo na območju pred šolo oz. okoli šole dobro počutili in ozaveščati otroke, njihove starše in krajane o pomenu čistega okolja. Oblikovali smo več skupin, ki so čistile na različnih lokacijah, čistilna akcija pa je potekala več dni, v skupinah. Več pozornosti smo namenili tudi razmeram primerno, in sicer razkuževanju rok, temeljitem čiščenju in ozaveščanju o higieni.

V letošnjem letu smo se v sodelovanju z Društvom inovativnosti Ankaran pridružili vseslovenskemu projektu Teden mobilnosti, Občina Koper nas je tudi finančno podprla. Pešbusa, kot smo načrtovali in vsako leto izvajali, letos nismo izvedli, ker se razredi ne smejo mešati med seboj, zato smo imeli aktivnosti v okviru več razrednih ur, saj smo tako dosegli, da so v vseh razredih obravnavali različne teme glede trajnostne mobilnosti. Otroke smo spodbujali, da sami razmislijo o tem, kaj za njih pomeni trajnostna mobilnost ter se nato po skupinah pogovorijo, kako bi lahko prihajali v šolo na trajnostni način. Nato so na delavnici ustvarjali in nastali so zanimivi likovni izdelki na temo trajnostna mobilnost, pešec … 

Otroke smo tudi nagovorili, da hodijo peš v šolo, v tednu mobilnosti pa sami vodijo evidenco, kolikokrat so šli v šolo peš. Učenci so nato obdelali podatke, kako prihajajo v šolo.

Gostili smo mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green – predavanje o trajni in električni mobilnosti 17. 9. 2021 ter jim pokazali zabaven video z Jožetom Robežnikom in Sašom Staretom.

Vsako leto več kot 6,4 milijone ton plastike nenadzorovano pristane v okolju, tudi v morju, kjer na svetovni ravni predstavljajo 85 odstotkov vseh odpadkov. Veliko smeti se nabira zaradi plastičnih igrač. V okviru projekta smo želeli, da se zmanjšajo odpadki iz plastike. Preko otrok najbolj vplivamo na okolico, zato smo poučili otroke, kako lahko sami pripomorejo k čistejšemu okolju. Spoznavali smo, kako lahko otroci zmanjšujejo odpadke tudi z nakupom igrač, ki niso iz plastike. V ta namen smo nakupili nekaj lesenih igrač, materiala za ustvarjanje, družabnih iger, knjig in drugih didaktičnih igrač kot primer dobre prakse. Občini Koper se zahvaljujemo za finančni pomoč.

(Skupno 103 obiskov, današnjih obiskov 1)