Obvestilo za starše in učence – 15. februar 2021

Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

ponedeljkom, 15. 2. 2021, pričnejo s poukom v prostorih šole vsi učenci.

Glede na spremembe v načinu življenja, ki nam jih je povzročil novi korona virus, zdravstvenih priporočilih in navodilih, se bo tudi naše delo in poučevanje moralo temu prilagoditi in bo potekalo podobno kot ob začetku šolskega leta.

V šolo lahko vstopajo samo zdravi učenci in zaposleni. Starši v šolo praviloma ne vstopajo in otroka pripeljejo do vhodnih vrat šole.

Izjemoma lahko po prehodni najavi in dovoljenju šole v šolo vstopajo tudi starši ali drugi obiskovalci, vendar z obvezno zaščitno masko in z upoštevanjem drugih navodil in priporočil (obvezno razkuževanje rok in upoštevanje medsebojne razdalje).

Učenci naj imajo s seboj steklenico z vodo in dovolj oblačil, ker bomo stalno zračili prostore. Uporaba garderob je dovoljena, vendar ob upoštevanju zaščitnih ukrepov. Učenci 4. in 5. razreda se bodo preobuvali pred svojo učilnico.

Uporaba zaščitnih mask je za vse učence v skupnih prostorih šole obvezna. Uporaba mask pa ni obvezna v matični učilnici, kjer se nahajajo le učenci enega oddelka. V primeru heterogenih skupin (mešanje učencev različnih oddelkov pri izbirnih predmetih in podaljšanem bivanju) pa je uporaba mask obvezna. Prav tako je uporaba mask za vse (starše in učence) obvezna na pripadajočih zemljiščih šole, vendar le v primeru, ko ni možno zagotoviti medsebojne razdalje vsaj 2 m.

Izposoja knjig v šolski knjižnici bo ponovno možna, vendar z omejitvami glede števila otrok, ki so lahko naenkrat v knjižnici. Po vračilu knjig, gredo le-te za tri dni v karanteno.

Prihod v šolo

Prosim, če učenci ne prihajajo prezgodaj v šolo, saj jim vstopa v prostore brez nadzora ne moremo dovoliti. Pred začetkom pouka jih sprejema in usmerja odrasla oseba. Jutranje varstvo je za učence 1.-3. razreda organizirano od 7.00 naprej, v njihovih matičnih učilnicah.  Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, naj prihajajo v šolo največ  10 minut pred pričetkom pouka ali drugih dejavnosti. Na določenem mestu počakajo z dežurnim učiteljem. Prvošolci vstopajo v šolo zadaj, ostali pa skozi glavni vhod.

Prav tako je odsvetovano vsako zbiranje in druženje na šolskem igrišču in drugih funkcionalnih zemljiščih šole pred in po pouku brez nadzora učiteljev.

Oblikovanje skupin

Učenci bodo v posameznem oddelku imeli določeno matično učilnico, kjer bo potekalo večina ur pouka. V učilnici pa se bodo izmenjevali učitelji.

Organizacija dela

Odsvetovano je vsako zbiranje in druženje na hodnikih, v sanitarijah, na šolskem igrišču in drugih funkcionalnih zemljiščih šole pred in po pouku brez nadzora učiteljev.

Učenci in ostali vstopajo in izstopajo iz šole posamično in upoštevajo medsebojno razdaljo (najmanj 1,5 m v prostorih šole in 2 m zunaj).

Med odmori se učenci ne bodo mogli prosto sprehajati, ampak bodo morali ostajati v matičnih učilnicah oziroma ob selitvah pri tem spoštovati medsebojno razdaljo (1,5 m – 2 m). Tudi na sanitarije bodo odhajali posamezno.

Po 8.00 se bo glavni vhod zaprl. Starši pridete po otroke pred glavni vhod, kjer morate upoštevati primerno medosebno razdaljo ali pa nositi maske. Učenci naj takoj po končanem pouku in dejavnostih zapustijo šolo in se čim bolj držijo dogovorjene ure.

Podaljšano bivanje

V podaljšanem bivanju bodo skupine od 1. do 5. razreda do preklica oblikovane v »mehurčkih« – v njihovih matičnih učilnicah do 15.30. Od te ure dalje, naj ostanejo učenci le izjemoma, tisti, ki nujno potrebujejo podaljšano bivanje, saj se bodo skupine združevale, zato bo uporaba zaščitnih mask za vse obvezna.

Pri odhodu otroka domov se prosim čim bolj držite dogovorjene ure. Pozvonite, do izhodnih vrat bo otrok prišel sam ali pa ga bo po potrebi pospremil učitelj. Starši prvošolcev pridite po svoje otroke zadaj k učilnici.

Šolska prehrana

Vsako vnašanje hrane v šolo ali iz šole je prepovedano (razen v primeru da na obrok niste naročeni, zaradi zdravstvenih omejitev ali predpisanih diet).

Malica in ostali obroki bodo zaradi strogih ukrepov nekoliko prilagojeni. Dopoldanska malica se bo zaužila ob predpisanih higienskih ukrepih v učilnici, kjer bodo učenci običajno.

Kosilo bo organizirano v jedilnici po točno določenem časovnem razporedu, ki se ga morajo učenci držati.

Popoldansko malico bodo učenci imeli v svojih matičnih učilnicah podaljšanega bivanja in jo bodo zaužili v šoli do 15.00. Prvenstveno je namenjena učencem, ki ostanejo v šoli tudi po 15. uri in zaužitju v šoli.

Govorilne ure, sestanki in prireditve

Skupnih govorilnih ur, roditeljskih sestankov in večjih prireditev do sprostitve ukrepov ne bo. Skupne in individualne govorilne ure bodo potekale na daljavo (po telefonu, preko video konferenc), tudi roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo.

Prosim, če se lahko ponovno pogovorite z otrokom o spremenjenih šolskih pravilih in ga ne vznemirjajte, saj bomo le s skupnim sodelovanjem kos trenutni situaciji. Pogovorite se glede priporočene razdalje in o skrbi za čistočo rok ter higieno kašlja. Pojasnite mu splošne higienske ukrepe ob pojavu COVID-19, saj bomo le tako lahko skupaj ponovno zakorakali v šolske klopi.

V imenu vseh zaposlenih vas lepo pozdravljam in vam vsem želim, da ostanete zdravi, v ponedeljek, 15. 2. 2021 pa z veseljem pričakujemo vse vaše otroke ponovno v šoli.

Aleksandra Pobega, ravnateljica

(Skupno 175 obiskov, današnjih obiskov 1)