Šolska prehrana

Na šolsko prehrano prijavite svoje otroke ob koncu šolskega leta za naslednje šolsko leto oz. ob vpisu. Prijava je možna tudi med samim šolskim letom. Starši izpolnete obrazec (PRIJAVNICA) in podpišete Pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane in izvajanju določenih storitev za učenca, ki jo prejmete prvi šolski dan.

Odjave od šolske prehrane za krajše obdobje:

Odjave od šolske prehrane za daljše obdobje naj bodo pisne:

Prosimo vas, da pri odjavljanju navedete naslednje podatke:

  • razred in oddelek otroka,
  • ime in priimek otroka,
  • obroki, ki jih odjavljate,
  • obdobje, za katero odjavljate obroke.

Malica je pravočasno odjavljena, če jo odjavite vsaj do 8.00 prvi dan. Po tej uri se z novim zakonom o šolski prehrani odjava obrokov upošteva šele za naslednji dan. Odjave za nazaj niso mogoče. Obroke morate odjaviti tudi tisti starši, ki imate subvencionirane obroke. V primeru, da odjava ni pravočasna, razliko do polne cene oz. ceno obroka krijete vlagatelji – starši.

Popoldanska malica je pravočasno odjavljena, če je odjavljena do 8.00 tekočega dne. V nasprotnem primeru starši za obroke plačate polno ceno.

Kosilo je pravočasno odjavljeno, če ga odjavite vsaj do 8.00 istega dne. Po tej uri, istega dne, se šteje kot nepravočasna odjava. Kosilo je še vedno subvencionirano v višini, ki je navedeno v odločbi o otroškem dodatku, razliko pa plačate starši. Za nadaljnje dni pa za nepravočasno odjavljene obroke starši plačate polno ceno, tudi subvencijo.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola sama. Odjavo odda pedagoški delavec, odgovoren za izvedbo določene dejavnosti.

Vloge za dodatno subvencijo prehrane oddate na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS.

Postopke evidentiranja, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev in staršev vsebujejo Pravila o šolski prehrani.

Jedilnik (iz spletne strani OŠ Antona Ukmarja) je na tej povezavi.

Cenik šolske prehrane

Obrazec za izdajo/prejem e-računa za šolsko prehrano, dobite s klikom na povezavo.

 

(Skupno 3.505 obiskov, današnjih obiskov 1)