OBVESTILO ZA STARŠE IN UČENCE ob pričetku šol. leta 2021-22

Drage učenke, učenci, spoštovani starši!

Počitnice se iztekajo. Približuje se sreda, 1. september. Ponovno se bodo odprla šolska vrata.

Šolsko leto se bo začelo po modelu B, ki predvideva izvajanje zaščitnih ukrepov (uporabo mask, higieno rok, prezračevanje ipd.). Več o modelu B, si lahko preberete tukaj.

O obveznih ukrepih, ki bodo potrebni zaradi epidemiološkega stanja in za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-Cov-2 (upoštevanje pogoja PCT, pogoji testiranja za zaposlene ipd.), bo tedensko odločala Vlada RS Slovenije.

Glede na spremembe v načinu življenja, ki nam jih je povzročil novi korona virus, zdravstvenih priporočilih in navodilih, se je tudi naše delo in poučevanje moralo temu prilagoditi in bo potekalo podobno kot ob zaključku prejšnjega šolskega leta.

Starši v šolo praviloma ne vstopajo in otroka pripeljejo največ do vhodnih vrat šole (razen staršev 1. razreda, ki učence pripeljete do vhoda za šolo).

Izjemoma lahko po prehodni najavi in dovoljenju šole v šolo vstopajo tudi starši ali drugi obiskovalci, vendar z obvezno zaščitno masko in z upoštevanjem drugih navodil in priporočil (PCT pogoj, obvezno razkuževanje rok in upoštevanje medsebojne razdalje).

Učenci naj imajo s seboj steklenico z vodo in dovolj oblačil, ker bomo stalno zračili prostore. Uporaba garderob je dovoljena, vendar ob upoštevanju zaščitnih ukrepov (uporaba zaščitne maske, upoštevanje medsebojne razdalje, čim manj mešanja učencev med seboj).

Učenci torbe s potrebščinami nosijo domov, vendar pa si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in izposojajo.

Izposoja knjig v šolski knjižnici bo ponovno možna, vendar z omejitvami glede števila otrok, ki so lahko naenkrat v knjižnici. Po vračilu knjig, gredo le-te za tri dni v karanteno.

Prihod v šolo

Prosim, če učenci ne prihajajo prezgodaj v šolo, saj jim vstopa v prostore brez nadzora ne moremo dovoliti. Pred začetkom pouka jih sprejema in usmerjajo dežurni učitelji. Učenci prihajajo v šolo največ do 15 minut pred pričetkom pouka ali drugih dejavnosti. Učenci počakajo na dogovorjenem mestu.

 • Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo (6.00-8.00).
 • Za učence od 2. do 5. razreda, ki pridejo v šolo pred 7.30, je organizirano varstvo v učilnici tehnike (7.00 – 8.00),
 • učenci od 6. do 9. razreda, ki pridejo v šolo pred 7.30 pa počakajo v atriju šole.

Prav tako je odsvetovano vsako zbiranje in druženje na šolskem igrišču in drugih funkcionalnih zemljiščih šole pred in po pouku brez nadzora učiteljev.

OBLIKOVANJE SKUPIN

Učenci bodo v posameznem oddelku imeli določeno matično učilnico, kjer bo potekalo večina ur pouka. V učilnici pa se bodo izmenjevali učitelji.

ORGANIZACIJA DELA

Med odmori se učenci ne bodo mogli prosto sprehajati, ampak bodo morali ostajati v matičnih učilnicah oziroma ob selitvah pri tem spoštovati medsebojno razdaljo (1,5 m – 2 m). Tudi na sanitarije bodo morali odhajati posamezno.

Odhod iz šole

Starši pridete po otroke (velja za učence od 2. do 5. razreda) pred glavni vhod in upoštevate navodila na vratih, starši prvošolčkov pa pred vhod za šolo, saj bo vhod v prizidek zaklenjen.

Učenci naj takoj po končanem pouku in dejavnostih zapustijo šolo in se čim bolj držijo dogovorjene ure.

ŠOLSKA PREHRANA

Vsako vnašanje hrane v šolo ali iz šole je prepovedano (razen v primeru zdravstvenih omejitev ali predpisanih diet).

Malica in ostali obroki bodo zaradi strogih ukrepov nekoliko prilagojeni. Dopoldanska malica se bo zaužila ob predpisanih higienskih ukrepih v matičnih učilnicah.

Učenci bodo imeli kosilo organizirano v jedilnici po točno določenem časovnem razporedu, ki se ga morajo učenci držati.

Popoldansko malico bodo učenci imeli v svojih matičnih učilnicah podaljšanega bivanja in jo bodo zaužili v šoli.

GOVORILNE URE, SESTANKI IN PRIREDITVE

Skupnih govorilnih ur, roditeljskih sestankov in večjih prireditev do sprostitve ukrepov v prostorih šole v večini ne bo. Skupne in individualne govorilne ure bodo potekale na daljavo (po telefonu, preko video konferenc), tudi roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo. Individualni razgovori in dopoldanske govorilne ure bodo po vnaprejšnji najavi potekali na šoli z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov in izpolnjevanju pogoja PCT.

Prosim, če se lahko pogovorite z otrokom o spremenjenih šolskih pravilih in ga ne vznemirjajte, saj bomo le s skupnim sodelovanjem kos trenutni situaciji. Pogovorite se glede priporočene razdalje in o skrbi za čistočo rok. Pojasnite mu splošne higienske ukrepe ob pojavu COVID-19, saj bomo le tako lahko skupaj lažje ponovno zakorakali v novo šolsko leto.

ZAŠČITNE MASKE

Uporaba zaščitni mask je obvezna v skupnih prostorih (npr. na hodnikih do matične učilnice, v garderobah, v knjižnici itd.) za vse zaposlene, učence in morebitne obiskovalce. V matičnih učilnicah pa je obvezna tudi za vse učence od 6. razreda dalje.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), ki trenutno velja do 5. 9. 2021 določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje. Ker se šola šteje, skladno s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask, razen za izjeme, določene v 3. členu citiranega odloka, obvezno.

Izjeme iz odloka MIZŠ, ki je podaljšan do 5. 9. 2021 in se tedensko spreminja:

 1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
 2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,
 6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter
 8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

SAMOTESTIRANJE UČENCEV 3. vzgojno – izobraževalnega obdobja

V skladu z okrožnico številka 6030-1/2021/73 z dnem 27. 8. 2021, vas obveščam, da bodo testi za samotestiranje učencev od 7. do 9. razreda v ponedeljek, 30. 8. 2021, na voljo v lekarnah.

V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

Učencu trenutno pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec, njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Teste boste lahko prevzemali v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak mesec.

NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku. Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: www.nijz.si/sl/samotestiranje.

Naša želja je, da čim dlje ostanemo v šolskih klopeh, za kar pa si moramo prizadevati vsi glede na trenutno epidemiološko situacijo v državi. Prav tako je pomembno, da zagotovimo varno, zdravo in spodbudno šolsko okolje, za kar pa moramo skrbeti vsi. Pomembno je, da smo odgovorni za svoje zdravje in zdravje vseh okrog nas.

V imenu vseh zaposlenih vas lepo pozdravljamo in vam vsem želim, da ostanete zdravi, v sredo, 1. 9. 2021 pa z veseljem pričakujemo vaše otroke ponovno v šoli.

Aleksandra Pobega, ravnateljica

(Skupno 270 obiskov, današnjih obiskov 1)