Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/22

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Obvezni izbirni predmeti za učence od 7. do 9. razreda in neobvezni izbirni predmeti za učence od 4. do 9. razreda so eden izmed načinov prilagajanja predmetnika individualnim potrebam in željam učencev. Pred vami sta brošuri z osnovnimi informacijami glede izbirnih predmetov in kratkimi predstavitvami izbirnih predmetov, ki vam jih ponujamo v naslednjem šolskem letu.

Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Za učence 4., 5. in 6. razreda bo šola izvajala pouk iz drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Izberete lahko en neobvezen izbirni predmet.

Za učence 7., 8. in 9. razreda pa bo izvajala pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet in obvezne izbirne predmete. Učenci si morate iz katerega koli sklopa obvezno izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko.

Izbor izbirnih predmetov bo potekal v pisni obliki. Učenci so v šoli prejeli anketni vprašalnik, ki ga izpolnite ter vrnete razredničarki najkasneje do ponedeljka, 20. maja 2021.

Upamo, da vam bosta ti dve brošuri olajšali izbor. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete z razrednikom ali šolsko svetovalno službo.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

(Skupno 117 obiskov, današnjih obiskov 1)